Di chúc viết tay không công chứng có giá trị không?

Ngày hỏi:21/12/2016

Bà nội tôi có một mảnh đất, nay muốn lập di chúc để lại cho tôi toàn bộ mảnh đất này (bà không muốn chia thêm cho ai khác nữa). Tuy nhiên, bà tôi chỉ muốn lập di chúc viết tay, không muốn đưa ra công chứng. Cho tôi hỏi di chúc viết tay không công chứng có hợp pháp không? Và làm thế nào để tôi có thể sở hữu toàn bộ mảnh đất của bà? Bố tôi đã mất, bà nội tôi chỉ còn chú tôi là con ruột. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì bà nội bạn có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản thuộc sở hữu của bà cho người khác.

   Theo Điều 627 Bộ luật dân sự 2015, di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Theo đó, pháp luật không bắt buộc công chứng đối với di chúc bằng văn bản (di chúc viết tay). Vì vậy, di chúc viết tay không công chứng vẫn được coi là hợp pháp.

   Tuy nhiên, để di chúc viết tay không có công chứng được coi là hợp pháp; bà nội bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015:

   a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

   b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

   Nội dung của di chúc được quy định rõ tại Điều 631 Bộ luật dân sự 2015:

   a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

   b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

   c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

   d) Di sản để lại và nơi có di sản.

   Ngoài các nội dung quy định trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

   Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

   Nếu trong di chúc, bà nội bạn thể hiện rõ nguyện vọng để lại mảnh đất cho bạn đồng thời chú bạn là người thành niên có khả năng lao động bình thường thì bạn có quyền thừa kế đối với toàn bộ mảnh đất đó.

   Trong trường hợp chú bạn là người chưa thành niên hoặc là người đã thành niên mà không có khả năng lao động thì chú bạn vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật (căn cứ Khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015).

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về giá trị của di chúc viết tay. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn