Di sản chia thế nào khi di chúc bị mất?

Ngày hỏi:04/01/2020

Bà tôi trước khi mất có viết di chúc để lại đưa cho chú tôi giữ hộ, nhưng không may chú tôi làm mất. Vậy cho hỏi di sản bà tôi để được chia như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 642 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

   Mặt khác tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp chia di sản thừa kế theo pháp luật như sau:

   - Không có di chúc;

   - Di chúc không hợp pháp;

   - Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

   - Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

   - Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

   - Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

   - Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan.

   Như vậy, khi di chúc bị mất mà không có căn cứ chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì được xem là không có di chúc và di sản được chia theo pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn