Di sản là hệ thống năng lượng điện gió, tiền bán điện có phải phân chia?

Ngày hỏi:06/05/2019

Ông Xuân có 1 mảnh đất, trên đó ông thiết kế và lắp đặt hệ thống năng lượng điện gió và đang hòa lưới điện quốc gia nhằm bán điện cho nhà nước. Ông Xuân qua đời để lại mảnh đất cho người con tên An và hệ thống điện gió cho người con tên B. An yêu cầu Bảo phải phân chia khoản tiền bán điện hàng tháng cho An vì ông Xuân chỉ cho Bảo hệ thống điện gió, không nói cụ thể tiền bán điện phân cho ai. Xin hỏi, yêu cầu của An có được thực hiện theo quy định của pháp luật?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 659 Bộ luật dân sự 2015 về phân chia di sản theo di chúc như sau:

   - Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   - Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

   - Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

   Như vậy khi ông Xuân đã chia di sản là hiện vật cho Bảo thì Bảo có quyền thu lợi đối với toàn bộ tiền bán điện được xem là hoa lợi, lợi tức thu từ hiện vật. Việc An yêu cầu Bảo phải chia khoản lợi tức này là không có căn cứ pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn