Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp?

Ngày hỏi:20/11/2018

Nhờ Ngân hàng pháp luật tư vấn về trường hợp lập di chúc. Trước khi mất, ông tôi đã nói để lại tài sản là căn nhà cho bố thờ cúng dưới sự chứng kiến của bà con và hàng xóm tôi. Pháp luật hiện hành có thừa nhận di chúc được lập bằng miệng không? Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

   Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hình thức của di chúc như sau:

   Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

   Trường hợp lập di chúc miệng (Điều 629):

   1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

   2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

   Như vậy, ông bạn có thể lập di chúc miệng và để di chúc hợp pháp thì cần đáp ứng các điều kiện theo Điều 630 Bộ luật này:

   - Đối với người lập di chúc:

   a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

   b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

   - Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

   - Người làm chứng: Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

   1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

   2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

   3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

   Trên đây là nội dung tư vấn về điều kiện để di chúc miệng hợp pháp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn