Điều kiện kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân các nước đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp

Điều kiện kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân các nước đã ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam sẽ được xác định theo pháp luật của nước nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam ký kết với các nước thì Điều kiện kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân của các nước đã ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam, sẽ căn cứ theo các quy định của hiệp định. Nguyên tắc chung, các hiệp định trên đều áp dụng nguyên tắc luật quốc tịch của các bên đương sự để điều chỉnh các vấn đề về điều kiện kết hôn. Chẳng hạn theo khoản 1 Điều 20 Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam - Bungari quy định: "Các điều kiện kết hôn giữa công dân hai nước ký kết mà người kết hôn là công dân".

   Tuy nhiên, trong một số hiệp định cũng có quy định bổ sung, theo khoản 1 Điều 23 Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam - Liên xô (cũ), khoản 1 Điều 18 Hiệp định Việt Nam - Tiệp Khắc... công dân các nước hữu quan muốn kết hôn ngoài việc tuân thủ pháp luật nước mình họ còn phải tuân theo các quy định của pháp luật nước nơi tiến hành kết hôn và cấm kết hôn.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn