Điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014?

Ngày hỏi:18/11/2015
Điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tư vấn như sau:

  • * Quy định về điều kiện kết hôn:
   1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
   a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
   b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
   c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
   d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   - Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
   - Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
   - Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
   - Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
   2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
   * Quy định về đăng ký kết hôn:
   1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật về hộ tịch.
   Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.
   2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.


  Nguồn:

  www.travinh.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký kết hôn
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn