Điều kiện xuất khẩu tàu bay từ năm 2019

Ngày hỏi:07/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang làm việc tại Cục quản lý hàng không. Tôi đang tìm hiểu các quy định về đăng ký quốc tịch tàu bay. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì điều kiện xuất khẩu tàu bay như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 07/2019/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định 68/2015/NĐ-CP thì điều kiện xuất khẩu tàu bay như sau:

   1. Điều kiện xuất khẩu tàu bay bao gồm:

   - Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc công nhận;

   - Đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh; an toàn hàng không, an ninh hàng không và bảo vệ môi trường theo quy định;

   - Tàu bay đã được xóa đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

   2. Người có quyền đề nghị xuất khẩu tàu bay, bao gồm:

   - Chủ sở hữu tàu bay; người cho thuê tàu bay;

   - Người được chỉ định tại văn bản IDERA.

   3. Trường hợp chủ sở hữu tàu bay, người cho thuê tàu bay đề nghị xuất khẩu tàu bay thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đề nghị đăng ký tàu bay, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

   4. Trường hợp văn bản IDERA đã được đăng ký theo quy định tại Nghị định này thì chỉ người được chỉ định tại văn bản IDERA có quyền đề nghị xuất khẩu tàu bay.

   5. Việc xuất khẩu tàu bay được thực hiện theo quy định tại Nghị định này, quy định về cấp phép bay và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

   Trên đây là quy định về điều kiện xuất khẩu tàu bay.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn