Đổi CMND có ảnh hưởng đến các giấy tờ khác?

Ngày hỏi:14/01/2016
Tôi có một câu hỏi như sau: Chứng minh thư của tôi là loại 9 số đã quá hạn, bây giờ được cấp lại là loại chứng minh mới 12 số. Vậy có ảnh hưởng đến các loại giấy tờ khác như: Sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông,… hay không?

  Nội dung này được Nguyễn Thị Mỹ Hiền - Hãng Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 5 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ quy định chứng minh nhân dân như sau:

   Điều 5. Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

   1- Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân :

   a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

   b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

   c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

   d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   e) Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

   2- Trường hợp bị mất Chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.

   Mặt khác, Điều 1 Thông tư số 18/2014/TT-BCA ngày 29/4/2014 về hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý chứng minh nhân dân khi cấp đổi:

   1. Công dân làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân phải theo mẫu quy định tại Quyết định số 143/CP ngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ ( Chứng minh nhân dân 9 số) sang mẫu Chứng minh nhân dân quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ( Chứng minh nhân dân 12 số) thì phải nộp lại Chứng minh nhân dân 09 số

   2. Cán bộ làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân có trách nhiệm thu Chứng minh nhân dân 9 số do Công dân nộp sau đó tiến hành như sau:

   a) Trường hợp chứng minh nhân dân còn rõ nét ( ảnh, số chứng minh nhân dân và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ và trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục;

   b) Trường hợp Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số chứng minh nhân dân và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân đó,mỗi cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ sơ trả Chứng minh nhân dân đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân.

   3. Ngay sau khi nhận Chứng minh nhân dân đã được cắt góc theo quy định tại điểm a khoản 2 điều này hoặc sau đó một thời gian, nếu công dân yêu cầu thì cơ quan thu hồi Chứng minh nhân dân 9 số có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số giấy Chứng minh nhân dân cho công dân đó.

   Đối chiếu quy định trên, trường hợp bạn đổi chứng minh nhân dân vào thời điểm này thì số trên chứng minh nhân dân mới của bạn sẽ khác với số trên chứng minh nhân dân cũ cụ thể từ 9 số chuyển sang 12 số. Mặc dù các giấy tờ, bằng cấp còn liên quan đến số chứng minh nhân dân cũ những vẫn có giá trị sử dụng và để sử dụng các giấy tờ, bằng cấp này không gặp nhiều phiền phức thì khi làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân mới, bạn có thể yêu cầu cơ quan công an cấp giấy xác nhận 2 số chứng minh nhân dân đó là một.


  Nguồn:

  Petronews.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn