Đòi quyền thừa kế hàng thứ 2

Ngày hỏi:29/11/2014

Ông bà tôi chết có để lại di chúc 1 căn nhà cho 4 người con bằng 4 kỷ phần thừa kế bằng nhau trong đó có 1 phần thừa kế của mẹ tôi tuy nhiên mẹ tôi đã chết từ trước khi ông Tôi lập di chúc vây chúng tôi có được hưởng quyền thừa kế không?, Căn nhà được thừa kế nằm trong khu vực Giải phòng mặt bằng và được Nhà nước đền bù 1 số tiền và 1 căn hộ chung cư. Sau khi mở di chúc của Ông tôi thì được chia làm 4 kỷ phần thừa kế như nhau, chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Cậu tôi đứng ra nhận tiền đề bù và căn hộ sau đó 3 người kia làm giấy ủy quyền bán căn hộ được đền bù GPMB mà không báo cho tôi thế có vi phạm phám luật không? Số tiền đền bù còn lại Cậu tôi giữ toàn bộ và không trả lại cho 3 đồng thừa kế mặc dù chúng tôi đã rất nhiều lần yêu cầu và họp gia đình có biên bản  vậy có vi phạm pháp luật không Tôi có thể khởi kiện ra Tòa về việc chiếm giữ trái phép số tiền thừa kế của tôi được không?? Theo ý  kiến luật sư tôi có nên khởi kiện ra Tòa hay không ?

  • Khoản 2 điều 667 Bộ luật dân sự quy định:

   Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

   a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

   b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

   Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật. và khoản 1 điều 675 quy định:

   Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

   a) Không có di chúc;

   b) Di chúc không hợp pháp;

   c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế; Như vậy, phần di sản mà ông bà của bạn chỉ định để lại cho mẹ bạn sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Do mẹ bạn chết trước thời điểm người lập di chúc chết nên phát sinh thừa kế thế vị: các con của mẹ bạn được hưởng phần di sản mà nếu mẹ bạn còn sống sẽ được hưởng. Do đó, nếu trong gia đình không thống nhất việc phân chia cho phù hợp và có phát sinh tranh chấp thi phải khởi kiện tại TAND để yêu cầu phân chia di sản thừa kế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày người để lại di sản chết.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn