Đối tượng, giá cả và phương thức bán nhà ở tái định cư

Gia đình tôi đang có nhu cầu muốn mua nhà ở tái định cư. Đề nghị quý báo cho biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về đối tượng, giá cả và phương thức bán nhà ở tái định cư?

  • - Theo Điều 15, Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25-7-2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà tái định cư (gọi tắt là Nghị định 84/2013/NĐ-CP), thì về đối tượng, giá bán và phương thức bán nhà ở tái định cư được quy định như sau:

   1. Đối tượng được mua và giá bán nhà ở tái định cư: a) Hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1, Điều 2 của nghị định này có nhu cầu mua nhà ở tái định cư thì được mua nhà ở tái định cư (hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định 84/2013/NĐ-CP là hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt); b) Giá bán nhà ở tái định cư được thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng dự án, quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng và các quy định sau:

   - Trong giá bán căn hộ nhà chung cư phải bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung bằng 2% tiền bán căn hộ nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất đã xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật để làm nhà ở thì các hộ gia đình, cá nhân này phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

   2. Phương thức bán nhà ở tái định cư: Việc bán nhà ở tái định cư được thực hiện thông qua hợp đồng theo các nội dung và mẫu hợp đồng bán nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng quy định.

   3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm công bố công khai danh mục dự án nhà ở tái định cư và giá bán, giá cho thuê nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn để các hộ dân tái định cư lựa chọn và đăng ký mua hoặc thuê nhà ở.

   4. Việc bán nhà ở tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của nghị định này thì không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản.

   5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1, Điều 2 của nghị định này không có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở tái định cư mà có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn