Đơn xin ly hôn

Ngày hỏi:04/06/2010
Chú có thể gửi giúp cháu mẫu đơn xin ly hôn vào địa chỉ mail này được không ạ!

  Nội dung này được Luật sư Lê Xuân Hiệp tư vấn như sau:

  • Chào bạn, Có thể sử dụng mẫu đơn bên dưới:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   ------------------
   ĐƠN XIN LY HÔN
   Kính gửi: TÒA ÁN . . . . . . . . . . . . .
   Tôi tên: ....................................................................... năm sinh : ...........................
   CMND (Hộ chiếu) số: ........................................................ ngày và nơi cấp : ..................
   Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ..................................
   Xin được ly hôn với: ........................................................... năm sinh :............................. CMND (Hộ chiếu) số:......................................................... ngày và nơi cấp :...................
   Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ..............................................
   * Nội dung xin ly hôn: (A1) ........................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
   * Về con chung: (A2) ....................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
   * Về tài sản chung: (A3) ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
   Ngày .............. tháng............năm...................
   Người làm đơn
   (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn xin ly hôn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn