Đơn yêu cầu đã được Tòa án thụ lý thì có xin rút lại được không?

Ngày hỏi:04/03/2019

Chào ban tư vấn, vừa qua tối có nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết vấn đề của tôi và anh bạn hàng xóm và được Tòa thụ lý vụ án, tuy nhiên gần đây thì phía bên anh ta có qua xin lỗi và thấy tình nghĩa hàng xóm bấy lâu nay, nên tôi muốn được rút đơn khởi kiện thì có được không? Ban tư vấn hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự như sau:

   - Đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó.

   - Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

   Theo đó, tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 366 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định:

   - Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.

   - Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án tiến hành công việc sau đây:

   + Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa đủ căn cứ để Tòa án giải quyết thì Tòa án yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án;

   + Trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết thì Thẩm phán ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ; triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản. Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa có kết quả giám định, định giá tài sản thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 01 tháng;

   + Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu;

   + Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự.

   => Như vậy, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Tòa án thụ lý để xét đơn yêu cầu, bạn có thể rút đơn yêu cầu thì Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu đồng thời trả lại bạn những tài liệu, chứng cứ bạn gửi kèm.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn