Đủ 40 tuổi đổi thẻ CCCD có mất phí hay không?

Ngày hỏi:30/03/2021

Sang năm tôi đủ 40 tuổi, mà tôi nghe cán bộ kêu tôi đủ 40 tuổi thì lên đổi lại thẻ CCCD. Vậy khi đổi có mất phí không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 thì thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

   Và tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BCA quy định về các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí, trong đó:

   2. Các trường hợp không phải nộp lệ phí

   a) Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân;

   b) Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân;

   Như vậy, căn cứ quy định trên khi anh đổi thẻ căn cước công dân khi đủ 40 tuổi thì không phải nộp lệ phí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn