ề quyền lợi của diện thu hút và quy định thuê/cấp chung cư giá rẻ, người thuộc diện thu hút không có nhà ở Đà Nẵng ?

Ngày hỏi:05/03/2015
giải đáp thắc mắc về quyền lợi của diện thu hút và quy định thuê/cấp chung cư giá rẻ, người thuộc diện thu hút không có nhà ở Đà Nẵng sẽ được cấp chung cư trong vòng 5 năm, tuy nhiên bên Sở Lao động Thương binh và Xã hội lại chỉ giải quyết cho những người diện thu hút có gia đình và con nhỏ.

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • 1. Theo quy định tại Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, chính sách ưu đãi bố trí nhà chung cư được áp dụng đối với các đối tượng là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Cụ thể, tại Điểm c, Khoản 1, Điều 9 quy định:

   “c) Được bố trí nhà chung cư để ở và được miễn tiền thuê nhà trong thời gian 05 (năm) năm. Sau 05 (năm) năm, nếu có nhu cầu tiếp tục thuê nhà thì phải trả tiền thuê nhà theo quy định của thành phố. Trường hợp chưa bố trí được nhà chung cư thì thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà theo giá bình quân thuê nhà chung cư của thành phố. Thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà bằng thời gian miễn thuê nhà chung cư”.

   2. Từ năm 2013, HĐND thành phố đã ban hành Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/5/2013 về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết việc xin thuê chung cư của công dân trên địa bàn thành phố. Trong nhóm đối tượng ưu tiên 1 có “cán bộ thuộc diện thu hút của thành phố, đã lập gia đình, đang nuôi con”.

   Đồng thời quy định tất cả các đối tượng nêu trong Thông báo phải thuộc diện đặc biệt bức xúc về chỗ ở, hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có rất đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng rất chật hẹp. Ngoài các đối tượng ưu tiên nêu tại Thông báo, hiện nay thành phố chưa xem xét giải quyết các đối tượng khác.

   Như vậy, các đối tượng thu hút cũng là đối tượng được xem xét bố trí nhà chung cư; tuy nhiên trong tình trạng nguồn quỹ nhà ở, chung cư hiện có trên địa bàn thành phố hiện nay, việc ưu tiên bố trí trước cho những trường hợp đặc biệt khó khăn, bức xúc về chỗ ở là hợp lý, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn