Gây thiệt hại trong lúc say rượu có phải bồi thường không?

Ngày hỏi:19/01/2017

Gây thiệt hại trong lúc say rượu có phải bồi thường không? Do vui trong tiệc liên hoan, tôi đã say rượu và không điều khiển được hành vi. Các đồng nghiệp kể trong lúc say xỉn tôi đã ngã vào bàn ăn làm đổ nồi nước lẩu khiến hai người ở bàn bên cạnh bị bỏng. Xin hỏi, tôi không cố ý, lại đang trong tình trạng mất kiểm soát thì mức độ bồi thường có được "xem xét giảm bớt" không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Lê Đức

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về trách nhiệm bồi thường: Mặc dù bạn không cố ý nhưng hành vi của bạn trong lúc say rượu đã gây ra thiệt hại về sức khỏe cho hai người bạn trong quán nên theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại trong tình trạng say rượu không phải là căn cứ để giảm mức bồi thường.

   Theo Điều 596 Bộ luật dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra như sau:

   1. Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.

   2. Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

   Pháp luật không quy định về giảm mức bồi thường thiệt hại trong tình trạng say rượu, do đó mức bồi thường được tính theo sự thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 596 Bộ luật dân sự 2015: "người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình".

   Về mức độ bồi thường, Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

   1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

   a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

   b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

   c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

   d) Thiệt hại khác do luật quy định.

   2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   Như vậy, về nguyên tắc bạn sẽ phải bồi thường cho đồng nghiệp của mình những khoản sau:

   - Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

   - Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại;

   - Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Ngoài ra, bạn có thể còn phải bồi thường cho 02 người bạn bị bỏng một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà họ phải gánh chịu (nếu có).

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về bồi thường khi gây thiệt hại trong lúc say rượu. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn