Giải đáp thắc mắc về thủ tục thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Ngày hỏi:26/06/2015

Những thủ tục để làm Phụ lục hợp đồng thế chấp bổ sung phần tài sản trên đất khi không thay đổi giá trị tài sản thế chấp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Việc yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký được thực hiện khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

   a) Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp;

   b) Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp;

   c) Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

   d) Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

   đ) Khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành.

   Đối chiếu với trường hợp của bạn: Trước đây, bạn đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất); nay bạn bổ sung tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với đất (bằng việc ký Phụ lục hợp đồng thế chấp). Do vậy, bạn thuộc trường hợp bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm d nêu trên và bạn phải yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.

   Hồ sơ đăng ký thay đổi gồm:

   - Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (01 bản chính);

   - Phụ lục đồng thế chấp bổ sung phần tài sản trên đất (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);

   - Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn