Giải đáp về đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày hỏi:18/01/2016

Hiện công ty chúng tôi đang làm thủ tục mua một mảnh đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Chúng tôi có được 60% tổng số tiền mua đất và đang yêu cầu ngân hàng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai (quyền sử dụng đất hình thành từ vốn vay) với công ty tôi và không thực hiện việc công chứng hợp đồng thế chấp đó. Xin cho biết ngân hàng có được yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản đã thế chấp trên không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì “Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch” và “Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất”.

   Như vậy, quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai (bao gồm quyền sử dụng đất hình thành từ vốn vay) không phải là tài sản bảo đảm và không được thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

   Việc ngân hàng nhận thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai là không phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai sẽ không được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch bảo đảm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn