Giải đáp về thủ tục giảm trừ gia cảnh

Ngày hỏi:21/10/2015

Người lao động thay đổi nơi làm việc thì có phải nộp lại hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho đơn vị mới không? Hồ sơ này có phải nộp lại cho cơ quan thuế không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1i Điều 9 Thông tư số 111/2013 ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, người nộp thuế khi thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

   Tổ chức trả thu nhập lưu giữ một bản đăng ký và nộp một bản đăng ký (mẫu 16/ĐK-TNCN ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế, đồng thời có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn