Giải đáp về xác nhận tài sản của người thân mất tích

Ngày hỏi:15/01/2016

Bố mẹ tôi sống chung đã hơn 20 năm, đã tạo được một số lượng tài sản nhất định. Trong đó gia đình có giao cho mẹ tôi một số tiền mặt và vàng gửi ngân hàng. Hiện tại mẹ tôi đã bỏ nhà đi được hơn 5 tháng. Xin cho biết sau bao lâu mẹ tôi bỏ đi thì được coi là mất tích? Tôi với tư cách con gái và ba tôi với tư cách là chồng có thể đến ngân hàng để tìm hiểu về số tài sản mẹ tôi đã mang đến ngân hàng có được không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 74, Bộ luật Dân sự năm 2005 về thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thì phải sau thời gian biệt tích 6 tháng liền trở lên gia đình bạn mới có quyền yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm mẹ bạn.

   Theo khoản 1, Điều 78, Bộ luật Dân sự năm 2005 thì: Khi một người biệt tích 2 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích.

   Đối với tài sản mẹ bạn đã mang đến ngân hàng bạn không nói rõ giao dịch là ký gửi, hay thế chấp… tuy nhiên, theo điểm a, khoản 1, Điều 75, Bộ luật Dân sự năm 2005 thì trong thời gian Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú tài sản mẹ bạn mang đến vẫn thuộc quyền quản lý của ngân hàng. Theo quy định về nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú (Điều 76, Bộ luật Dân sự năm 2005) thì ngân hàng không có trách nhiệm phải cung cấp thông tin khi bạn và ba bạn đến ngân hàng tìm hiểu về số tài sản này.

   Trường hợp Toà án tuyên bố mẹ bạn mất tích thì việc quản lý tài sản của mẹ bạn (trong đó có tài sản mang đến ngân hàng) được thực hiện theo quy định tại Điều 79, Bộ luật Dân sự năm 2005. Cụ thể như sau:

   “Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại khoản 1 Điều 75 của Bộ luật này tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Toà án tuyên bố mất tích và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Bộ luật này.

   Trong trường hợp Toà án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con đã thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Toà án chỉ định người khác quản lý tài sản”.Căn cứ theo Điều 74, Bộ luật Dân sự năm 2005 về thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thì phải sau thời gian biệt tích 6 tháng liền trở lên gia đình bạn mới có quyền yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm mẹ bạn.

   Theo khoản 1, Điều 78, Bộ luật Dân sự năm 2005 thì: Khi một người biệt tích 2 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích.

   Đối với tài sản mẹ bạn đã mang đến ngân hàng bạn không nói rõ giao dịch là ký gửi, hay thế chấp… tuy nhiên, theo điểm a, khoản 1, Điều 75, Bộ luật Dân sự năm 2005 thì trong thời gian Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú tài sản mẹ bạn mang đến vẫn thuộc quyền quản lý của ngân hàng. Theo quy định về nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú (Điều 76, Bộ luật Dân sự năm 2005) thì ngân hàng không có trách nhiệm phải cung cấp thông tin khi bạn và ba bạn đến ngân hàng tìm hiểu về số tài sản này.

   Trường hợp Toà án tuyên bố mẹ bạn mất tích thì việc quản lý tài sản của mẹ bạn (trong đó có tài sản mang đến ngân hàng) được thực hiện theo quy định tại Điều 79, Bộ luật Dân sự năm 2005. Cụ thể như sau:

   “Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại khoản 1 Điều 75 của Bộ luật này tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Toà án tuyên bố mất tích và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Bộ luật này.

   Trong trường hợp Toà án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con đã thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Toà án chỉ định người khác quản lý tài sản”.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn