Giao dịch dân sự có hiệu lực là gì?

Giao dịch dân sự có hiệu lực là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2005

   Giao dịch dân sự có hiệu lực là Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ những điều kiện sau đây:

   1) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự.

   2) Mục đích và nội dung của giao dịch không trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

   3) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện, tức là không bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa hoặc không nhận thức được hành vi của mình.

   4) Hình thức của giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch dân sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn