Giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội

Ngày hỏi:21/01/2006
Giao dịch dân sự mà vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì có bị vô hiệu không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì bị vô hiệu.

   Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. ( Ví dụ: Đoạn 2 khoản 2 Điều 69 Bộ luật dân sự 2005 có quy định: " Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác") .

   Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch dân sự
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn