Giao kết hợp đồng dân sự vắng mặt

Ngày hỏi:23/11/2015

Pháp luật quy định như thế nào về giao kết hợp đồng dân sự (HĐDS) vắng mặt?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Giao kết HĐDS được hiểu là việc các bên bày tỏ và thống nhất ý chí với nhau dưới hình thức lời nói, văn bản hoặc hình thức khác theo những nguyên tắc và trình tự nhất định nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự với nhau trong HĐDS.

   Ngày nay có rất nhiều HĐDS có yếu tố nước ngoài được giao kết mà các bên không trực tiếp gặp gỡ mà thông qua phương tiện điện thoại, điện tín, fax… để xác lập hợp đồng. Đó được coi là giao kết HĐDS vắng mặt.

   Giao kết HĐDS vắng mặt được quy định tại Điều 771 Bộ luật Dân sự như sau: Trong trường hợp giao kết hợp đồng vắng mặt thì việc xác định nơi giao kết hợp đồng phải tuân theo pháp luật của nước nơi cư trú của cá nhân hoặc nơi có trụ sở chính của pháp nhân là bên đề nghị giao kết hợp đồng.

   Thời điểm giao kết hợp đồng vắng mặt được xác định theo pháp luật của nước của bên đề nghị giao kết hợp đồng nếu bên này nhận được trả lời chấp nhận của bên được đề nghị giao kết hợp đồng.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn