Giấy chứng nhận kết hôn bị hư hỏng không sử dụng được, có được đăng ký lại?

Ngày hỏi:01/08/2016

Trước đây, vợ chồng tôi đăng ký kết hôn tại UBND xã T, huyện C. Sau đó, gia đình chúng tôi chuyển về cư trú tại xã H, huyện C. Do di chuyển và bảo quản không tốt, cả bản chính và bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của vợ chồng tôi đều bị hư hỏng không sử dụng được. Tôi đã liên hệ với UBND xã T để xin cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì được biết Sổ đăng ký kết hôn năm đó đã bị mất, không còn lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền nên không thể giải quyết theo yêu cầu của tôi. Vậy, xin hỏi vợ chồng tôi phải làm gì để có Giấy chứng nhận kết hôn? Chúng tôi phải đến đâu để làm thủ tục? Trình tự, thủ tục được pháp luật quy định như thế nào?

  • Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

   “1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

   2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

   3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.”

   Như vậy, do bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của anh chị bị hư hỏng không sử dụng được và Sổ đăng ký kết hôn của năm đó cũng không còn lưu trữ được. Vì vậy, để có Giấy chứng nhận kết hôn thì anh chị phải làm thủ tục đăng ký lại kết hôn.

   Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký lại kết hôn: Anh chị có thể đến UBND xã T, nơi anh chị đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc UBND xã H, nơi anh chị thường trú để đăng ký lại kết hôn (Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP)

   Điều 27 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về thủ tục đăng ký lại kết hôn như sau:

   “1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau:

   a) Tờ khai theo mẫu quy định;

   b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

   2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

   Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

   3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

   4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.”

   Lưu ý: - Khi nộp hồ sơ đăng ký lại việc kết hôn, một bên có yêu cầu có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại (khoản 3 Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp).

   - Khi UBND xã thực hiện việc đăng ký lại kết hôn, cả 2 anh chị đều phải có mặt để cùng ký tên vào Sổ hộ tịch và Giấy chứng nhận kết hôn (Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch).


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn