Giấy khai sinh bị hủy bỏ trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:15/03/2019

Bạn của tôi nói với tôi là giấy khai sinh cho con sẽ bị hủy bỏ nếu không đăng ký kết hôn, qua tìm hiểu thì tôi có biết không đúng như vậy, nhưng tôi vẫn muốn biết trong trường hợp nào thì giấy khai sinh của con tôi bị hủy bỏ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Luật Hộ tịch 2014 có quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật này;

   b) Chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

   c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hộ tịch;

   d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định;

   đ) Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bố trí công chức làm công tác hộ tịch;

   e) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

   g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo thẩm quyền;

   h) Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái quy định của Luật này, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật;

   i) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ;

   k) Lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch.

   => Giấy tờ hộ tịch bao gồm: giấy khai sinh, khai tử, giấy đăng ký kết hôn,... Như vậy, việc hủy bỏ giấy khai sinh "chỉ xảy ra trong trường hợp UBND cấp xã cấp giấy khai sinh trái quy định của Luật Hộ tịch."

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn