Giấy khai sinh và một số giấy tờ cá nhân khác có sai sót thì chỉnh sửa như thế nào?

Ngày hỏi:08/08/2016

Do sự nhầm lẫn khi đăng ký khai sinh nên Giấy khai sinh của tôi ghi sinh ngày 29/02/1983 (thực tế năm 1983 không có ngày 29/02); về sau, tất cả các loại giấy tờ của tôi như Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, bằng cấp… đều ghi ngày sinh như trên. Khi tôi mua bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm phát hiện ra và báo cho tôi biết sai sót này. Để đảm bảo quyền lợi của tôi sau này, cơ quan bảo hiểm yêu cầu tôi phải sửa lại ngày sinh trong Giấy khai sinh, hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân và các bằng cấp cho phù hợp. Đề nghị cho biết tôi phải làm gì để chỉnh sửa lại các giấy tờ nêu trên? Cơ quan nào giải quyết việc chỉnh sửa các giấy tờ này?

  • Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định điều kiện cải chính hộ tịch như sau:

   “2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

   Như vậy, trường hợp của bạn do nhầm lẫn khi đi đăng ký khai sinh nên ghi ngày sinh là 29/02/1983, nhưng trên thực tế năm 1983 không có ngày này, nên bạn sẽ được cải chính ngày sinh trong bản chính Giấy khai sinh của mình.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch về thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc thì bạn đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của bạn để yêu cầu giải quyết việc cải chính ngày sinh trong Giấy khai sinh của bản thân.

   Về thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch, cụ thể như sau:

   “1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

   2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

   Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

   Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

   3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.”

   Sau khi cải chính xong ngày sinh trong Giấy khai sinh, bạn có thể liên hệ với các cơ quan đã cấp Sổ hộ khẩu; Giấy chứng minh nhân dân và bằng cấp để điều chỉnh lại ngày sinh cho đúng với Giấy khai sinh đã được cải chính.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn