Giấy tờ chứng minh khi đăng ký thay đổi tên

Ngày hỏi:15/08/2019

Tôi và cháu tôi bị trùng tên với nhau, đều có tên là Hạnh. Trường hợp của tôi nghe nói có thể được thay đổi tên nếu chứng minh được việc trùng tên nêu trên ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của chúng tôi. Vậy, khi tiến hành thủ tục thay đổi tên thì cần cung cấp những loại giấy tờ gì cho cơ quan có thẩm quyền?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

   - Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

   Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

   Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

   - Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

   Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

   Căn cứ vào quy định trên, khi đăng ký thay đổi tên, người yêu cầu cần nộp “tờ khai theo mẫu quy định” và “giấy tờ liên quan” cho cơ quan đăng ký hộ tịch. “Giấy tờ liên quan” có thể được hiểu là các loại giấy tờ chứng minh các căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự về việc đổi tên.

   Ngoài ra, các loại giấy tờ mà người yêu cầu cần chứng minh là: Giấy khai sinh hoặc bằng cấp hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) của 02 người bị trùng tên để chứng minh cho việc trùng tên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn