Giấy Ủy Quyền Ký hợp đồng kinh tế

Ngày hỏi:15/07/2014

1) Tổng Giám đốc Ký giấy ủy quyền cho phó tổng giám đốc được ký các văn bản, hợp đồng kinh tế mua bán vật tư vật liệu...nay phó tổng làm ăn thua lỗ (công trình phó tự tìm việc tự kinh doanh tự hạch toán lỗ lãi, công ty chỉ thu phí quản lý). Các bên cung ứng vật tư kiện ra tòa đòi nợ, hỏi luật sư: Tổng Giám đốc có chịu trách nhiệm gì không? 2) Nếu phải chịu trách nhiệm chính làm thế nào để lách qua việc này. ( Vì phó giám đốc ký hợp đồng mua và tự hạch toán lỗ lãi)

  Nội dung này được Luật sư Ngô Thế Thêm, VPLS Doanh Gia, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo Bộ luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp thì Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp có thể là Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người khác. Như bạn trình bày thì có lẽ là Tổng Giám đốc.

   Tổng Giám đốc có quyền ủy quyền cho người khác thay mặt mình nhưng là nhân danh công ty để xác lập và thực hiện các hợp đồng giao dịch vì lợi ích của công ty.

   Nếu người được ủy quyền vượt quá hay không làm đúng như nội dung ủy quyền thì phải tự chịu trách nhiệm về việc ủy quyền của mình. Còn nếu người được ủy quyền đã làm đúng thì công ty phải chịu trách nhiệm. Còn nếu người được ủy quyền đã làm sai nhưng người ủy quyền vẫn chấp thuận thì người ủy quyền phải chịu trách nhiệm. Còn về mặt tổ chức hoạt động Giám đốc, Tổng Giám đốc và Phó của các vị này phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, điều leej, nội quy công ty...


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn