Hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình?

Ngày hỏi:30/12/2016

Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền ở phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, những hành vi nào vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình?

  Nội dung này được Báo điện tử Quân đội nhân dân tư vấn như sau:

  • Theo Luật Bình đẳng giới 2006 73/2006/QH11, các hành vi sau đây được coi là vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình:

   Một là, cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính.

   Hai là, không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới.

   Ba là, đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

   Bốn là, hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính.

   Năm là, áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới nhất định.


  Nguồn:

  Báo điện tử Quân đội nhân dân
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bình đẳng giới
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn