Hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ngày hỏi:04/03/2015

Người tiêu dùng bao gồm những đối tượng nào? Những hành vi sản xuất, kinh doanh nào bị coi là vi phạm quyền lợi người tiêu dùng và bị pháp luật nghiêm cấm?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức. Đó là quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   Những hành vi sản xuất, kinh doanh sau đây bị coi là vi phạm quyền lợi người tiêu dùng và bị pháp luật nghiêm cấm: không đăng ký, công bố tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng ký; không thực hiện đúng cam kết với người tiêu dùng; không thường xuyên kiểm tra về an toàn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, thực hiện việc cân, đong, đo, đếm chính xác; không thông tin, quảng cáo chính xác và trung thực về hàng hóa, dịch vụ; không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; không công bố điều kiện, thời hạn, địa điểm bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ của mình cho người tiêu dùng; không giải quyết kịp thời mọi khiếu nại của người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ của mình không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, giá cả đã công bố hoặc hợp đồng đã giao kết; không bồi hoàn, bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn