Hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế, di sản được giải quyết thế nào?

Ngày hỏi:21/11/2012
Ông bà nội tôi đều đã mất, không để lại di chúc. Sinh thời ông bà có ngôi nhà và đã giao cho cha tôi trực tiếp quản lý, sử dụng. Do ông bà mất đã trên 10 năm, tôi nghe nói là với thời gian đó thì đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế. Nay các chú và cô tôi muốn chia tài sản nhà đất đó thì có được không? Có phải cha tôi đã được ông bà giao cho ở nhà đó mấy chục năm rồi thì nay sẽ được toàn quyền sử dụng không? (phantran…@gmail.com)
  • Cha của bạn chỉ được ông bà giao cho trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất chứ không phải chuyển quyền sở hữu, nên nhà đất đó vẫn thuộc sở hữu của ông bà. Ông bà chết thì nhà đất đó là di sản thừa kế. Do ông bà không có di chúc để lại nên cha bạn và các anh em của cha bạn là những người thừa kế theo pháp luật đối với di sản đó. Tuy nhiên đến nay, đúng như bạn nói là thời hiệu khởi kiện về thừa kế để yêu cầu chia di sản đã hết. Nếu người thừa kế là các chú hay cô của bạn có yêu cầu chia di sản thì Tòa án sẽ không thụ lý để giải quyết nữa.

   Nếu như trước đây, trong thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà các anh em cùng cha bạn không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Trường hợp đến nay, khi thời hiệu 10 năm đã kết thúc mà các anh em trong hàng thừa kế đó không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do ông bà chết để lại chưa chia thì di sản đó cũng chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi được xác định là tài sản chung thì nếu có nhu cầu chia tài sản, Tòa án sẽ giải quyết chia tài sản chung.

   Bạn có thể tham khảo quy định của pháp luật tại Điều 645 Bộ luật Dân sự và Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP, ngày 10-8-2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn