Hộ chiếu phổ thông cấp cho người dưới 18 tuổi có thời hạn bao lâu?

Ngày hỏi:06/08/2021

Hộ chiếu phổ thông cấp cho người dưới 18 tuổi thì có thời hạn bao lâu? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định:

   Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

   a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và không được gia hạn;

   b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không được gia hạn;

   ...

   Như vậy, theo quy định thì hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm; cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm. Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi thì sẽ có thời hạn là 10 năm; người chưa đủ 14 tuổi thì 05 năm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn