Hộ gia đình có thành viên chưa thành niên có được bán đất chung không?

Ngày hỏi:12/12/2019

Hộ gia đình tôi được nhà nước giao cho 1 miếng đất hiện nay đang làm thủ tục chuyển nhượng, nhưng trong thành viên gia đình có người chưa đủ 15 tuổi, người chưa đủ 18 tuổi. Vậy gia đình tôi có thể chuyển nhượng miếng đất đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 212 Bộ luật Dân sự 2015 có nội dung quy định:

   "Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác."

   Như vậy, khi bán đất thuộc sở hữu chung của hộ gia đình thì phải có sự đồng ý của các thành viên gia đình.

   Do thông tin bạn cung cấp còn chung chung nên chúng tôi chia trường hợp như sau:

   Trường hợp 1: Thành viên chưa đủ 15 tuổi, chưa đủ 18 tuổi nêu trên chỉ đứng chung trên sổ hộ khẩu mà không có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất thì việc bán đất của hộ gia đình không cần có ý kiến của những thành viên này, vì thành viên chưa đủ 15 tuổi hay chưa đủ 18 tuổi lúc này không có quyền sở hữu chung đối với mảnh đất trên.

   Trường hợp 2: Thành viên chưa đủ 15 tuổi, chưa đủ 18 tuổi nêu trên có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất:

   Căn cứ Điều 212 Bộ luật Dân sự 2015 và đồng thời theo thông tin bạn cung cấp thì hộ gia đình bạn được Nhà nước giao đất => mảnh đất này thuộc sở hữu chung của cả hộ gia đình, khi bán phải có sự đồng ý của các thành viên.

   Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Người chưa thành niên như sau:
   ...

   3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

   4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

   Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Đại diện theo pháp luật của cá nhân như sau:

   1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

   2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

   Như vậy, người chưa đủ 15 tuổi, người chưa đủ 18 tuổi khi định đoạt quyền sở hữu liên quan đến bất động sản của mình cần phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người đại diện khác theo quy định nêu trên.

   => Theo đó, hộ gia đình bạn vẫn có thể bán mảnh đất nêu trên khi có sự đồng ý của cha, mẹ các thành viên chưa thành niên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn