Hỗ trợ nhà ở cho người có công

Ngày hỏi:07/04/2014
Xin hỏi luật gia, gia đình tôi có người bác là thương binh, nhà nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bác tôi có căn nhà xây dựng từ những năm 1970 đã cũ. Theo thông báo của xã thì bác tôi thuộc diện được hỗ trợ nhà để sửa chữa và đã kê khai làm các thủ tục. Vừa qua gia đình nhận được thông báo chưa được nhận tiền hỗ trợ vì chưa có kinh phí. Gia đình tôi chưa rõ thực hư ra sao, mong luật gia tư vấn về vần đề này. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quyết định số 22/2013 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và văn bản số 2428 ngày 15/11/2013 Bộ Xây dựng quy định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg quy định: Thời gian và tiến độ thực hiện trong năm 2013, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng theo đúng quy định của Quyết định này đối với khoảng 71.000 hộ (theo danh sách các địa phương đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012). Trong năm 2014, các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng các địa phương mới rà soát, thống kê, báo cáo năm 2013. Tại văn bản số 2428 ngày 15/11/2013, Bộ Xây dựng quy định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tiếp tục nhắc một số địa phương chưa hoàn thành việc xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau đây: - Đối với các địa phương chưa lập đề án thì khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng lập, phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh và gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. - Theo công văn số 14774 ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thì nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng thực hiện năm 2013 mới được tạm ứng 50%. Vì vậy, đề nghị các địa phương ưu tiên thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với nhà ở của người có công với cách mạng bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng mới; đối với nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa thì khi có kinh phí sẽ tiếp tục thực hiện sau. Từ quy định như đã nêu trên thì trường hợp của gia đình bác bạn đã được liệt kê vào danh sách được hỗ trợ về nhà ở nhưng do kinh phí chưa có nên còn phải chờ. Việc trả lời của địa phương là hoàn toàn đúng với chủ trương của Nhà nước.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn