Hoàn thành NVQS tự nguyện đăng ký đào tạo sĩ quan dự bị được không?

Ngày hỏi:03/08/2021

Cho hỏi: Trường hợp hoàn thành Nghĩa vụ quân sự tự nguyện đăng ký đào tạo sĩ quan dự bị có được tuyển chọn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Nghị định 78/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị như sau:

   1. Đối tượng tuyển chọn

   c) Sinh viên khi tốt nghiệp đại học.

   2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

   a) Tiêu chuẩn chung

   Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có lịch sử chính trị của gia đình và bản thân rõ ràng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, kiến thức chuyên môn, học vấn, tuổi đời phù hợp với từng đối tượng; sức khỏe từ loại 01 đến loại 03 theo quy định tuyển chọn sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

   b) Tiêu chuẩn cụ thể

   Công dân tốt nghiệp đại học trở lên, tuổi đời không quá 35; sinh viên khi tốt nghiệp đại học, tuổi đời không quá 30.

   Và tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định cũng có quy định:

   Đơn vị cấp dưới trực tiếp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ đi đào tạo sĩ quan dự bị theo kế hoạch được giao. Đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định nhân sự và quyết định gọi từng người đi đào tạo sĩ quan dự bị.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc đào tạo lực lượng sĩ quan dự bị đối với đối tượng hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ thông qua tuyển chọn, nhưng bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của đơn vị bạn đang đóng quân để biết mình đăng ký tự nguyện thì có chắc chắn được tuyển chọn không nhé!

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn