Học sinh đánh nhau, nhà trường có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra?

Ngày hỏi:12/11/2019

Anh chị cho tôi hỏi: Học sinh đánh nhau trong nhà trường thì ai có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại liên quan? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 599 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

   - Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

   - Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường.

   Như vậy, khi học sinh dưới 15 tuổi đánh nhau trong thời gian quản lý của trường học gây thiệt hại thì nhà trường có trách nhiệm bồi thường.

   Nếu nhà trường chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì sẽ không có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn