Hợp đồng mua bán đất có phải ký cùng một thời điểm?

Ngày hỏi:20/04/2019

Khi 2 bên cùng ký kết 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có yêu cầu phải ký cùng thời điểm không ạ? Hay được phép 1 bên ký trước 1 bên ký sau?

Em cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hợp đồng mua bán đất có phải ký cùng một thời điểm?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

   Hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất:

   1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   2. Việc thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Khoản 3a Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

   Tại Khoản 1 Điều 48 Luật Công chứng 2014 có quy định:

   Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

   Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Về thủ tục, thì người yêu cầu công chứng phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên, Luật không bắt buộc cả hai bên phải ký cùng một thời điểm vào hợp đồng. Do đó, các bên có thể ký cùng lúc hoặc một bên ký trước một bên ký sau nhưng phải đảm bảo có sự làm chứng của công chứng viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng mua bán đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn