Hợp đồng mua bán tài sản có những mục nào

Trong hợp đồng mua bán tài sản nên có những mục nào?

  • Căn cứ Điều 402 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về nội dung của hợp đồng dân sự như sau:

   “Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây:

   1. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;

   2. Số lượng, chất lượng;

   3. Giá, phương thức thanh toán;

   4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

   5. Quyền, nghĩa vụ của các bên;

   6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

   7. Phạt vi phạm hợp đồng;

   8. Các nội dung khác.

   Theo đó, với hợp đồng mua bán tài sản bạn có thể bổ sung thêm các nội dung vào hợp đồng để đảm bảo tính chặt chẽ, tránh gây tra tranh chấp hợp đồng sau này nhưng lưu ý bạn nên đưa vào đầy đủ các mục từ 1 – 7 để đảm hợp đồng được thực hiện hiệu quả.


  Nguồn:

  Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn