Hợp đồng ủy quyền có giới hạn vê thời gian không?

Ngày hỏi:13/08/2021

Theo quy định pháp luật dân sự hiện hành thì đối với hợp đồng ủy quyền có giới hạn về thời gian không? Tức là có quy định thời gian hết hiệu lực hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có thể thấy hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Căn cứ Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời hạn hợp đồng ủy quyền như sau:

   Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

   Như vậy, còn tùy thuộc vào sự thỏa thuận các bên hoặc do pháp luật quy định. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng ủy quyền
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn