Hợp đồng ủy quyền sẽ hết hiệu lực sau 02 năm?

Ngày hỏi:17/08/2021

Liên quan đến quy định pháp luật dân sự hiện hành thì đối với hợp đồng ủy quyền có giới hạn về thời gian không? Tôi nghe nói sau 02 năm không xác lập việc ủy quyền lại thì hết hiệu lực?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời hạn hợp đồng ủy quyền như sau:

   Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

   Như vậy, có thể thấy hợp đồng ủy quyền nguyên tắc đề cao sự thỏa thuận. Do đó, còn tùy thuộc vào sự thỏa thuận các bên hoặc do pháp luật quy định. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng ủy quyền
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn