Hợp đồng vay tiền của hộ nghèo

Ngày hỏi:21/01/2006
Bố tôi có vay tiền của ngân hàng chính sách xã hội huyện, vay cho hộ nghèo. Năm 2015 bố tôi mất. Tôi xin hỏi gia đình tôi có phải trả khoản tiền vay đó không? Tôi xin chân thành cảm ơn! Gửi bởi: phạm tuấn anh

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo thông tin bạn cung cấp, bố bạn vay tiền nhưng theo hình thức vay của hộ nghèo. Do đó, giao dịch này có liên quan đến chủ thể là hộ gia đình (Ðiều 106 Bộ luật dân sự đã quy định: “Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh vực này”).

   Điều 107 quy định về đại diện thực hiện giao dịch dân sự của hộ gia đình như sau:

   - Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ. Chủ hộ có thể ủy quyền cho thành viên khác đã thành niên làm đại diện của hộ trong quan hệ dân sự.

   - Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.

   Theo quy định nêu trên, khi bố bạn đại diện cho hộ gia đình vay tiền của ngân hàng chính sách xã hội huyện theo chương trình vay cho hộ nghèo đã làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình bạn. Trách nhiệm dân sự của hộ gia đình được quy định như sau (theo Ðiều 110 Bộ luật dân sự):

   - Hộ gia đình phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện nhân danh hộ gia đình.

   - Hộ gia đình chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản chung của hộ; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung của hộ thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình.

   Như vậy, hộ gia đình bạn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng vay tiền của hộ nghèo mà bố bạn đã đại diện cho hộ gia đình giao kết với ngân hàng chính sách xã hội.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn