Hợp đồng xây nhà

Ngày hỏi:05/10/2012

Xin chào Luật sư! Tôi có mua 1 lô đất nằm trong khu quy hoạch Đô thị mới do công ty A làm chủ đầu tư. Theo thỏa thuận ban đầu thì phần thi công nền móng và xây nhà ở sẽ được công ty A nhận trách nhiệm thi công hoàn toàn. Hợp đồng thi công nền móng với trị giá 140 triệu đồng đã được hoàn thành. Riêng hợp đồng xây dựng nhà ở chỉ mới tiến hành kí kết thì bên công ty A yêu cầu tôi đưa trước tiền cọc là 160 triệu đồng. Hiện giờ do tôi chưa có ý định xây nhà nên đã xin rút lại số tiền đặt cọc đó. Công ty A đồng ý cho tôi rút lại só tiền trên nhưng bắt buộc tôi kí giấy cam kết sau này khi tôi tiến hành xây nhà thì phải giao công ty A thi công không được giao cho nhà thầu khác. Để rút lại số tiền cọc trên tôi đã đồng ý. Xin hỏi Luật sư nếu giờ tôi muốn hủy hợp đồng xây nhà đã kí với công ty A có được không và phải làm thủ tục gì. Trong hợp đồng xây nhà không có áp đặt điều kiện bồi thường khi có 1 bên nào đơn phương hủy hợp đồng.

  • Nội dung bạn hỏi được Bộ luật dân sự quy định như sau:

   "Ðiều 425. Hủy bỏ hợp đồng dân sự

   1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   2. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   3. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.

   4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại.

   Ðiều 426. Ðơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

   1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

   4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại."

   Như vậy, nếu Bên chủ đầu tư không có hành vi vi phạm nghiêm trọng hợp đồng mà bạn tự ý hủy bỏ hợp đồng thì chính là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 426 BLDS nêu trên. Nếu hành vi chấm dứt hợp đồng của bạn gây thiệt hại cho Chủ đầu tư thì bạn phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật (kể cả trong trường hợp hợp đồng không thỏa thuận về việc bồi thường).


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn