Hướng dẫn chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh cho bên thứ ba

Ngày hỏi:28/11/2017

Đề nghị hướng dẫn việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh cho bên thứ 3?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Hướng dẫn chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh cho bên thứ ba
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại khoản 12 Điều 27, khoản 11 Điều 28, khoản 10 Điều 29 và điểm đ khoản 1 Điều 32 Thông tư 07/2015/TT-NHNN thì việc chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của các bên thực hiện theo thỏa thuận của các bên liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, các bên căn cứ quy định của pháp luật về chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ dân sự tại các Điều từ 309 đến 317 Bộ Luật dân sự để thực hiện.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn