Hướng dẫn tính lãi chậm trả, lãi quá hạn mới nhất 2019

Ngày hỏi:05/01/2019

Xin chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp một người đi vay tiền theo hợp đồng có thỏa thuận về thời hạn vay, mà đến thời hạn vay người đó không trả được khoản vay mà sau một khoản thời gian sau mới trả thì tính lãi chậm trả, lãi quá hạn như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

   Trường hợp bên vay không trả lại khoản nợ cho bên cho vay đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng vay thì bên vay có trách nhiệm trả lại chậm trả, lãi quá hạn cho bên cho vay, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tùy từng trường hợp hợp đồng vay có lãi hay không mà việc tính lãi chậm trả, lãi quá hạn sẽ có sự khác nhau.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 466 và Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 thì trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng vay có thỏa thuận khác, việc tính lãi chậm trả, lãi suất quá hạn đối với hợp đồng vay tiền được thực hiện như sau:

   Lãi

   Hướng dẫn

   Lãi chậm trả

   Tính lãi chậm trả đối với trường hợp vay không có lãi

   Tính lãi chậm trả đối với trường hợp vay có lãi

   Lãi quá hạn

   Tính lãi quá hạn (chỉ áp dụng đối với trường hợp vay có lãi)


   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn