Hủy bỏ di chúc là gì?

Hủy bỏ di chúc là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Hủy bỏ di chúc là Làm cho di chúc đã lập không còn hiệu lực pháp luật.

   Người lập di chúc có quyền hủy bỏ di chúc đã lập vào bất kỳ lúc nào.

   Việc hủy bỏ di chúc có thể được thực hiện dưới các hình thức: tiêu hủy di chúc đã lập hay lập di chúc mới thay thế.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn