Khi nào hợp đồng mua bán hàng hóa được coi là xác lập băng văn bản?

Khi nào hợp đồng mua bán hàng hóa được coi là xác lập băng văn bản?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH IPIC GROUP tư vấn như sau:

  • Theo cách hiểu thông thường thì hợp đồng được xác lập bằng văn bản là hợp đồng được giao kết băng văn viết. Đối với hợp đồng này theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì hiệu lực của hợp đồng chỉ phát sinh khi các bên đã ký kết đầy đủ vào hợp đồng. Khoản 4 điều 404 Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 "thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên giao kết sau cùng ký vào văn bản". Ngoài ra những hợp đồng có yêu cầu bắt buộc công chứng thì phải có đầy đủ chứ ký của các bên và phải được chứng nhận công chứng. Theo quy định của luật thương mại thì hình thức giao kết bằng văn bản được pháp luật quy định mở rộng hơn được pháp luật thừa nhận như fax, telex, mail, thông tin dữ liệu, theo quy định tại khoản15, điều 3 Luật thương mại " Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật."

   Như vậy pháp luật có quy định rõ ràng về hình thức hợp đồng bằng văn bản, đặc biệt là hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại thì mỡ rộng các hình thức được xem là hình thức bằng văn bản để đảm bảo tính thực tiễn áp dụng linh hoạt trong thương mại.


  Nguồn:

  IPIC GROUP
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn