Khi xảy ra tranh chấp thì sử dụng Điều khoản trong hợp đồng hay Luật để giải quyết?

Ngày hỏi:01/08/2019

Công ty tôi ký hợp đồng với ca sĩ A biểu diễn tại hội chợ, trong hợp đồng có thỏa thuận nội dung sự kiện bất khả kháng, cụ thể như sau:

"Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trừ trường hợp ốm, kẹt xe."

Đến ngày biểu diễn thì ca sĩ A không đến biểu diễn, quản lý của ca sĩ A gọi vào báo rằng ca sĩ đau họng không thể hát được. Công ty yêu cầu bồi thường, nhưng bên phía ca sĩ đó đưa ra ý kiến ốm đau là sự kiện bất khả kháng, nên không bồi thường.

Vậy cho hỏi, bên phía ca sĩ có phải bồi thường cho công ty tôi không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • "Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự." (Điều 385 Bộ luật dân sự 2015), nếu như hợp đồng có hiệu lực pháp luật, thì hợp đồng được xem như là luật của các bên.

   Nếu xảy ra tranh chấp thì các bên sẽ căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng giải quyết.

   Vậy nên, trong trường hợp này hợp đồng thỏa thuận về nội dung của sự kiện bất khả kháng do hai bên đã thỏa thuận, đó là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trừ trường hợp ốm, kẹt xe. Cho nên, ca sĩ A phải bồi thường những tổn thất cho công ty bạn.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn