Khiếu nại không được giải quyết, có thể khởi kiện ra Tòa án?

Ngày hỏi:15/08/2012

Tháng 9 năm 2010 tôi đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân huyện do việc Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người ở liền kề nhà tôi đã chồng lên đất của tôi 0,4m theo chiều ngang, khiếu nại đó đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tôi nghe nói Luật tố tụng hành chính mới có hiệu lực đã cho phép người dân khởi kiện ra Tòa án trong trường hợp khiếu nại không được Ủy ban nhân dân giải quyết. Trường hợp của tôi có thể khởi kiện được không?

  • Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:

   Bạn đã bỏ mất một cơ hội để có thể khởi kiện vụ án hành chính.

   Theo Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính, Quốc hội đã cho thời hạn một năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, tức từ ngày 01-7-2011, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân.

   Đến nay thì thời hạn một năm đó đã hết, nên bạn không còn quyền khởi kiện theo quy định của Nghị quyết nói trên của Quốc hội. Và theo quy định của Luật Khiếu nại, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2012, với khiếu nại đã được thụ lý giải quyết trước ngày Luật này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và 2005.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn