Không có thỏa thuận về việc xử lý tài sản thế chấp thì tài sản thế chấp được xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:26/08/2019

Tôi có vay ông Thành 50 triệu thế chấp QSDĐ nhưng trong hợp đồng không thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp. Đến hạn không trả, ông Thành thông báo với tôi mang tài sản thế chấp đi bán đấu giá, nhưng tôi không đồng ý. Vậy cho hỏi, nếu tôi không đồng ý xử lý tài sản khi hết thời hạn chưa trả được tiền, ông Thành có được bán QSDĐ của tôi không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 299 Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp xử lý tài sản thế chấp, cụ thể như sau:

   - Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

   - Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

   - Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

   Như vậy, khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bạn không trả đủ số tiền đã vay ông Thành thì ông Thành có quyền sử lý tài sản thế chấp. Về phương thức xử lý tài sản thế chấp được quy định tại Điều 303 Bộ luật dân sự 2015, các phương thức như sau:

   - Bán đấu giá tài sản;

   - Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;

   - Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

   - Phương thức khác.

   Theo như thông tin bạn cung cấp bạn và ông Thành không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản thế chấp thì pháp luật yêu cầu trong trường hợp này bên có quyền (ông Thành) xử lý tài sản thế chấp bằng phương thức bán đấu giá (Khoản 2 Điều 303 Bộ luật dân sự 2015). Vậy việc ông Thành mang QSDĐ của bạn đã thế chấp đi bán đấu giá là đúng quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn