Lãi suất do chậm trả tiền là bao nhiêu?

Ngày hỏi:10/04/2021

Dạ em có làm hợp đồng vay 1 khoản tiền, bây giờ đến hạn rồi nhưng em chưa trả được nên phải chịu thêm cả lãi suất chậm trả. Không biết lãi suất do chậm trả tiền là bao nhiêu vậy thưa Luật sư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lãi suất do chậm trả tiền là bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015 quy định vấn đề này như sau:
   Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.
   Theo quy định này, lãi suất chậm trả được quy định như sau:
   * TH1: Các bên có thỏa thuận về lãi suất chậm trả
   Nếu các bên có thỏa thuận về lãi suất chậm trả thì phải đảm bảo quy định tại Khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:
   Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

   Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
   => Như vậy, nếu các bên có thỏa thuận về lãi suất chậm trả thì không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Tùy tình hình thực tế mà giới hạn 20% này có thể được điều chỉnh.
   TH2: Các bên không thỏa thuận về lãi suất chậm trả
   Trường hợp này thực hiện theo Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 như sau: Lãi suất chậm trả được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn