Lấy lại họ gốc của cha mẹ đẻ

Ngày hỏi:21/01/2011
Cha mẹ đẻ cho con trai của mình cho cậu ruột (em ruột của mẹ), sau đó cậu đi định cư nước ngoài nhiều năm không liên lạc. Như vậy đứa con trai có thể lấy lại họ gốc của cha mẹ đẻ hay không? Nếu được phải làm những thủ tục như thế nào? Gửi bởi: Hứa Trần Anh Phúc

  Nội dung này được Đào Thị Hà - Cục Con nuôi tư vấn như sau:

  • Người con nuôi chỉ có thể lấy lại họ, tên của mình như trước khi được cho làm con nuôi khi việc nuôi con nuôi bị chấm dứt theo quyết định của Tòa án, theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Luật Nuôi con nuôi.
   Việc nuôi con nuôi chỉ có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây theo quy định tại Điều 25 Luật Nuôi con nuôi:
   1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;
   2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
   3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
   4. Vi phạm quy định về hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 13 Luật Nuôi con nuôi
   Nếu việc nuôi con nuôi giữa người cậu ruột và người cháu trai có căn cứ chấm dứt trong trường hợp nêu trên thì có thể tiến hành thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh (người cậu là cha nuôi hiện nay đang định cư ở nước ngoài). Sau khi quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực thì người con nuôi có thể tiến hành thủ tục lấy lại họ, tên của mình như trước khi được cho làm con nuôi theo quy định của pháp luật về hộ tịch.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn